Catalog - Cassigerinella Catalog - Cassigerinella

CATALOG OF ORIGINAL DESCRIPTIONS: Cassigerinella Pokorny, 1955

This page provides data from the catalog of type descriptions. The catalog is sorted alphabetically. Use the current identification link to go back to the main database.


Higher levels: pf_cat -> C -> Cassigerinella
Other pages this level: Candeina, Canderotalia, Candorbulina, Carinoturborotalia, Cassidulina, Cassigerinella, Cassigerinelloita, Catapsydrax, Caucasella, Chiloguembelina, Chiloguembelinella, Chiloguembelitria, Ciperoella, Civisina, Clavatorella, Claviblowiella, Clavigerinella, Clavihedbergella, Claviticinella, Compactogerina, Conoglobigerina, Contusotruncana, Coscinosphaera, Costellagerina, Cribrohantkenina, Cuneolina

Cassigerinella boudecensis Pokorny 1955
= Cassigerinella chipolensis
Cassigerinella eocaenica Cordey 1968
= Cassigerinella eocaenica
Cassigerinella globolocula Ivanova, in Bykova et al. 1958
= Cassigerinella chipolensis
Cassigerinella regularis Iturralde Vinent 1966

Cassigerinella spinata Rögl 1998, in Cicha et al. 1998

Cassigerinella

Citation: Cassigerinella Pokorny, 1955
taxonomic rank: Genus
Type species: Cassigerinella boudecensis Pokorny, 1955

Current identification/main database link: Cassigerinella Pokorny, 1955, emended Li, 1986


Original Description

Globigerinidarum genus sequentibus proprietatibus distinguendum: Pars iuvenis testae plus minusve regulariter planispiralis, eiusdem pars finalis cum loculis inflatis, globosis, alternatim sibi ut in genere Cassidulina interpositis. Paries testae calcarea, radialiter constructa, perforata. Apertura basalis, semicircularis seu semielliptica.

Etymology:
e conjunctione partium nominum Cassidulina et Globigerinella creata; utriusque generis similitate causa electa.

Extra details from original publication
Popis: Schránka zprvu planispirální, někdy poněkud nepravidelně, později přechází v cassidulinoldní stavební typ. Komůrky alternujíciho stadia silně nadmuté, polokulovitě. Stěny vápenitě, průsvitné, perforovaně, s radiální texturou na příčněm řezu. Povrch schránky může miti drobnou papillosni skulpturu. Usti na basi poslední komůrky, při předni části její vnitřnf bočně stěny, široké, polokulovitě až vysoce klenuté, u genotypu s úzkým pyskem.

Stratigrafiickě rozšíření: střední(?) ollgocén až spodní(?) miocén.

Vztahy a poznámky: Dospělé exempláře genotypu se shoduji svým vnějšim tvarem rodem Cassidulína d'Orbigny, 1826. Detailní studium však ukazuje, že běží o formu, jež je svým původem od tohoto rodu naprosto odlišná. Od rodu Cassidulina se rod Cassigerinella liší hlavně těmito znaky: 1) má ploše spirální uniseriální počáteční stadium, které u genotypu dosahuje délky jednoho závitu. 2) Stěny mají radiálně paprsčitou stavbu, jsou průsvitné, poměrně hrubě perforované, u genotypu s drobně papillosní skulpturou. Typičtí zástupci rodu Cassidulina, jak zjistil Wood (1949, str. 244) mají granulární texturu. Skulptura, obdobná papillosní skulptuře genotypu rodu Cassigerinella, nebyla dosud u rodu Cassidulina zjištěna. 3) ústí j,e široce obloukovité, u genotypu s úzkým pyskem. Vlastnosti, uvedené sub 1)-3), poukazují na to, že Cassigerinella je specialisovaným pří­ slušníkem čeledi Globigerinidae. Více méně planispirální počátek s jedinou serií komůrek nasvědčuje 'tomu, že předky tohoto rodu lze hledat v okruhu rodu Globigerinella Cushman, 1927, který je znám od spodní křídy do dnešní doby. K rodu Cassigerinella řadím též druh Cassidulina globulosa Egger, 1857, jenž byl popsán z miocénu (patrně spodního) lokality Habtihl v Dolním Bavorsku. U' tohoto druhu jsou počáteční komůrky posledního závitu postaveny zhruba ještě uniseriálně. Zdá se, že cassidulinoidní typ stavby se u rodu Cassigerinella objevil v průběhu fylogenese nejprve v pokročilých ontogenetických stadiích, odkud vývojovou akcelerací postupoval na stále časnější stadia.

Vzdáleně podobný novému rodu je rod Biglobigerinella Lalicker, 1948, známý ze svrchní křídy, u něhož se vinutí rovněž zdvojuje, a to zpravidla teprve posledními dvěma komůrkami. Vznik zdvojení je však u tohoto rodu zcela jiný než u Cassigerinella. U jeho genotypu je mnohdy naznačeno zaškrcením předposlední komůrky. Teprve v konečné fázi ontogenese dochází k úplnému rozdělení na dvě komůrky, jež nealternují, nýbrž jsou postaveny vedle sebe a byly vytvořeny současně. Lalicker (1948) popisuje ústí rodu Biglobigerinella jako zcela úzkou štěrbinu na basi poslední komůrky, avšak dodává, že je obvykle zcela nezřetelné. Bylo by záhodno zjistit, zda nebylo druhotně rozděleno mediální překážkou ve dva bočné, symetricky položené otvory, jak tomu bývá u některých příslušníků rodu Globigerinella. V tom případě by bylo současné vytvoření dvou komůrek lehce pochopitelné. S analogickým vytvářením většího počtu komůrek současně se u plaktonických foraminifer setkáváme u rodu Pseudotextularia Rzehak, 1891.

References:

Pokorný, V. (1955). Cassigerinella boudecensis n. gen., n. sp. (Foraminifera, Protozoa) z Oligocénu ždánického flyše. Vestnik Ustredniho Ustavu Geologickeho. 30: 136-140. gs


logo

Cassigerinella compiled by the pforams@mikrotax project team viewed: 12-12-2023

Taxon Search:
Advanced Search

Short stable page link: https://mikrotax.org/pforams/index.php?id=130145 Go to Archive.is to create a permanent copy of this page - citation notesAdd Comment

* Required information
Captcha Image
Powered by Commentics

Comments

No comments yet. Be the first!